BYGGESTYRING AS

Byggestyring AS er et rådgivende ingeniørfirma med arbeidsfelt innenfor fagområdene: 

- Prosjektledelse 
- Prosjekteringsledelse 
- Byggeledelse 

av bygg- og anleggsprosjekt.

Firmaet har sentral godkjenning 

* Ansvarlig søker 
* Uavhengig kontroll 

BYGGESTYRING AS (org.nr. 977 204 968) ble etablert i 1997 av siv.ing. /bedriftsøkonom Sverre Sande som er firmaets daglige leder og firmaets faglige ansvarlige. S. Sande har over 25 års erfaring fra firmaets fagområder; Prosjektledelse, Prosjekteringsledelse og Byggeledelse av bygg- og anleggsprosjekt.

Firmaets visjon er å tilby rådgivning til høy nytte/kost faktor for alle våre oppdragsgivere.

Økonomi,  kostnadsoppfølging og prognoser

Kvalitetssikring

Tid / framdrift

Koordinering