CV

Sivilingeniør / bedriftsøkonom Sverre Sande 

UTDANNELSE

1980 Sivilingeniør, bygningsingeniørlinjen NTH, Trondheim. 

1984 Bedriftsøkonom BI, Oslo

KURS 

Diverse kurs i prosjektstyring, avtaler i byggebransjen, byggekontrakter og entrepriserett.

ANSETTELSESFORHOLD 

1997–d d Byggestyring as (eget firma). Profesjonsområde; Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse av bygg- og anleggsprosjekt. 

1986–1996 Stenmark & Sande as (eget firma). Profesjonsområde; Prosjektledelse, prosjekteringsledelse og byggeledelse av bygg- og anleggsprosjekt. 

1985-1986 Fjellanger Widerøe 

1981-1985 Berdal Strømme (nå Norconsult)